Om Bond Consulting

Bond Consulting hjälper ledningsgrupper och chefer att stärka banden med sina medarbetare och kunder. Vi driver projekt som förankrar viktiga budskap, t ex i samband med stora förändringar. Vi tar fram idéer och har egna metoder som fördjupar gemenskapen inom organisationer och med människorna i deras omvärld.

På Bond arbetar vi med kvalificerad påverkan inom organisationer.  Vi stöttar vd och ledningsgrupper som vill öka medarbetarnas kunskap och engagemang i företagens strategier och som vill motverka felaktiga uppfattningar och beteenden.

Fördelen med Bonds arbetssätt är att det sällan kräver stora investeringar. Istället hjälper vi uppdragsgivare att fokusera och effektivisera befintliga resurser i företaget.